Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanımız

Kurumsal çözümlerimiz, profesyonel ekibimiz ile yanınızdayız...
BİLGELAB İş Hijyeni Test Analiz ve Ölçüm Laboratuvarı Dan. San.Ve Tic. Ltd. Şti olarak muayene faaliyetlerimize ait tüm prosesleri tarafsız bir şekilde yürüteceğimizi; laboratuarımız çalışanlarımıza muayene faaliyetlerinde tarafsızlığımızı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer türlü hiçbir baskı yapmayacağımızı ve dışarıdan yapılabilecek baskılara izin vermeyeceğimizi ; muayene kuruluşumuzun tarafsızlığına yönelik risk oluşturacak; herhangi bir ticari ilişki içerisinde bulunmayacağımızı bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak duracağımızı , muayene prosedürlerinin laboratuarımız dışındaki kişi veya kuruluşlarca sonuçlara müdahale edilemeyecek şekilde yürütüldüğünü ; gerekli mali, idari ve teknolojik kaynakları sağlamanın yönetimimiz sorumluluğunda olduğunu ve tüm muayene çalışmalarımızı TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi Sistemi prosedür ve talimatları gereğince yürüteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.


BİLGELAB İş Hijyeni Test Analiz ve Ölçüm Laboratuvarı Dan. San.Ve Tic. Ltd. Şti nin ; sunduğu muayene hizmetlerinden ilgili olan tüm kişi/kurum/kuruluşlar yararlanabilir.
Muayene kuruluşu üst yönetimimiz ve tüm personelimiz yürüttüğümüz muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğrulukları ile çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almamaktadır.
Muayene Kuruluşumuz; muayene ettiğimiz öğeleri tasarlayan , üreten tedarik eden, kurulumunu yapan , satın alan sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki herhangi bir tüzel kişiliğin parçası değildir.
Muayene Kuruluşumuz; muayene ettiğimiz öğeleri tasarlayan , üreten tedarik eden, kurulumunu yapan , satın alan sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki herhangi bir tüzel kişilik ile;


Sahiplerin muayene sonuçlarını etkileyebilme güçlerinin olmaması durumu hariç , söz konusu ayrı tüzel kişilik te sahiplik durumu,
Muayene sonuçlarını etkileyebilecek bir fonksiyonları olmamaları durumu hariç , yönetim kurullarında veya eşdeğerlerinde laboratuarımızda da sahipliği olanların temsilcilerinin bulunması durumu,
Muayene Kuruluşumuzun ve söz konusu ayrı tüzel kişiliğin, bunun muayene sonuçlarını etkilemeyecek durumda olması hariç , aynı üst yönetim kademesine doğrudan bağlı olması durumu,
Yönlerinden bağlantılı değildir.


Muayene Kuruluşumuz ile muayene ettiğimiz öğeleri tasarlayan , üreten tedarik eden, kurulumunu yapan , satın alan sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki herhangi bir tüzel kişilik arasında muayene sonuçlarını etkileyebilecek sözleşmeye bağlanmış taahhütler veya diğer hususlar bulunmamaktadır.

Kuruluşumuz muayene personelinin ve şirket müdürlerinin; çalışmalarında şirketimize ve müşterilere ait her türlü bilgi, belge ve dokümanların gizliliğini sağlayacağı, müşterilerin yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmalarımızla ilgili dürüstlüğümüze olan güvenini azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacaklarını, muayene personelinin yapacakları tüm çalışmalarda her ne amaçla olursa olsun maddi veya manevi çıkar beklemeden işlerini yürütecekleri ve tarafsız davranacaklarına dair yazılı birer taahhütleri bulunmaktadır. BİLGELAB İş Hijyeni Test Analiz ve Ölçüm Laboratuvarı Dan. San.Ve Tic. Ltd. Şti tüm kuruluşlara eşit mesafededir ve gerçekleştirilen muayene faaliyetlerinde yer alan personelin çalışmalarını ve kararlarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez. Müşteriler; hizmet süresi içerisinde çalışanların tarafsızlık, bağımsızlık ve güvenirliliğine dair şüphelerini Şirket Müdürüne bildirebilme ve inceleme başlatılmasını isteme haklarına sahiptirler. BİLGELAB ‘ın tüm çalışanları üstlendikleri bütün görevlerde bağımsızdırlar ve ticari, mali ve diğer baskılardan uzak oldukları ve olacakları bu beyanla garanti altına alınmıştır.