Makine ve Tezgahların Periyodik Kontrolleri

Kurumsal çözümlerimiz, profesyonel ekibimiz ile yanınızdayız...

Makina ve Tezgahların Periyodik Kontrolleri

BİLGELAB İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları olarak; laboratuvarımız kapsamında İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği aşağıdaki kontroller uzman personelimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilmektedir.

TEZGAH VE MAKİNELERİN PERİYODİK KONTROLÜ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. Maddesi;

İşveren ’in çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemekle, denetlemekle ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla ve risk değerlendirmesi yapmakla veya yaptırmakla yükümlü olduğunu belirtir.

İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz hükmü de yer almaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği ve buna bağlı Resmi Gazete 28628 sayılı 25.04.2013 tarihinde yayınlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nin2.Bölüm İşverenlerin Yükümlülükleri Başlığı 7.Maddesinde;

(1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.

a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir. “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ninEK-III “BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR” başlığı 2.Maddesinde;

Periyodik kontrole tabi işekipmanları 2.4. Tezgahlar

2.4.1(Değişik:RG-24/4/2017-30047) Tezgahlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

TezgahlarınPeriyodik Kontrolü Kapsamında:

Makine Tezgahlarının Periyodik Kontrolü
Preslerin Periyodik Kontrolü
Fabrika, atölyelerde bulunan çalışanların kullanması esnasında elektriğe bağlı olarak çalışan bütün tezgahvbnin periyodik kontrolü

TezgahlarınPeriyodik Kontrolü Öncesi Yapılacak Olan Hazırlıklar:

Tezgahın gerekli bakım ve onarımlarının yapılmış, güvenli kullanıma hazır halde bir refakatçi ile birlikte hazır bulundurulmalıdır.

Standart Şartname


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği,

Makina Emniyeti Yönetmeliği,

TS EN ISO 12100
TS EN ISO 13850
TS EN ISO 13857
TS EN 349+A1
TS EN 842+A1

ve bu standart ve yönetmeliklere göre
geliştirilmiş kuruluş içi metotlar

Muayene Alanı


Makina ve Tezgâhlar
- Dişli Taşlamalar
- Dişli Açmalar
- CNC İşleme Tezgâhları
- Torna Tezgâhları
- Freze Tezgâhları
- Planya Tezgâhları
- Taşlama Tezgâhları
- Bohrwerk Tezgâhları
- Erozyon Tezgâhları
- Matkap Tezgâhları
- Ölçme Kontrol Tezgâhları
- Pres Tezgâhları
- Saç İşleme Makine ve Tezgâhları
- Ağaç İşleme Makine ve Tezgâhları
- Demir Kesme Makinası
- Demir Bükme Makinası
- Şap Makinası
- Sıva Makinası