Kişisel Titreşim Maruziyeti

Kurumsal çözümlerimiz, profesyonel ekibimiz ile yanınızdayız...
Titreşim bir denge noktası etrafındaki mekanik salınımdır. Bir başka ifade ile; potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesi olayına titreşim (vibrasyon) denir. Çalışma ortamında titreşim, kişinin çalışma verimini, sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimdir.

El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimdir.

Titreşim, zihinel ve bedensel yorgunluğa yol açar. Sinir sistemi, sindirim ve dolaşım sistemi üzerinde yarattığı negatif etkiler yüzünden iş veriminde düşüşlerin yaşanmasına neden olur.Titreşim nedeniyle oluşan meslek hastalıkları da söz konusudur. Örneğin ;uzun süre el-kol titreşimine maruziyet sonucunda oluşan meslek hastalıklarından en bilineni ‘beyaz parmak’ hastalığıdır. Beyaz parmak hastalığı, ağırlıklı olarak madencilik, ormancılık, inşaat vb. iş kollarında, özellikle titreşimli/elektrikli el aletleri ile çalışırken oluşan titreşim sonucu meydana gelir. Elde hissizlik ve fonksiyon kaybı yaratan hastalık, kangrene kadar ilerleyebilmektedir.

Bu nedenle işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 22 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazatede yayınlanan 28743 sayılı Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliği’ne göre;

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler.

Bu ölçümler,20/08/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır.

BİLGELAB İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarları olarak laboratuvar kapsamında Kişisel titreşim maruziyeti ölçümlerimiz TS EN ISO 5349-1 ,TS EN ISO 5349-2, TS EN 1032+A1,TS ISO 2631-1standartlarına göre yapılmakta ve deney personelimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilmektedir.