Kişisel Gürültü Maruziyeti

Kurumsal çözümlerimiz, profesyonel ekibimiz ile yanınızdayız...
Kulak saniyede 20 ile 20000 salınım veya Hertz (Hz) arası frekansa sahip sesleri duyabilir. İnsan sesinin sahip olduğu 3000 ile 6000 Hz arası, en duyarlı olduğu frekanslardır. Ses basınç düzeyleri, sıfır desibel (duyma eşiği) ile 140 desibel (çok acılı ve tehlikeli bir maruziyet düzeyi) aralığında olmak üzere, desibel (dB) cinsinden ölçülür. Gürültü, insanlarda işitme kayıplarının yanı sıra önemli bir stres ajanı olarak psikolojik, nörovejatatif ve kardiyovasküler sistemleri etkileyerek çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Bu yüzden işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için alınması gereken önlemler vardır.

28 temmuz 2013 tarihli 28721 sayılı Resmi Gazate de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİĞİNE göre;

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler.

BİLGELAB İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuarları olarak; laboratuvarımız kapsamında yapılan İŞ YERİ ORTAMI GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ ÖLÇÜMLERİ TS 2607 ISO 1999, TS EN ISO 9612 standartlarına uygun , konusunda uzman deney personellerimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilmektedir.